Gnesta penslene har svinebust av kvalitet 90 tops, den høyeste kvalitet som kan kjøpes. 90 tops betyr att 90 % av kosten har samma strålengde. 

Svinebusten kommer fra levende kinesiske svin.

Penslene har et ergonomisk grep som gjør penslen god å bruke også over lengre tid.

Gnestad penslene tilvirkes i Sverige, mye av arbeidet foregår for hånd. Penslene er litt dyrere men varer mye lengre enn andre pensler dersom du følger rådene for vedlikehold.